تاریخچه سینما آزادی آبادان

این سینما در سال ۱۳۴۵ پس از ترمیم و بازسازی و تغییر نام از «آسیا» به «سهیلا» با یک سالن و 217 صندلی فعالیت خود را آغاز کرد.

 

جزئیات پروژه

این سینما بار دیگر پس از سال‌ها تعطیلی، در سال ۹۵ توسط موسسه بهمن سبز نوسازی و  با ظرفیت سه سالن و  276 صندلی بازگشایی شد.

نام پروژه سینما آزادی آبادان
تاریخ شروع پروژه 1398/7/12
تعداد سالن و صندلی 3 سالن و 276صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی