تاریخچه سینما آزادی بیجار

این سینما در  ابتدا متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی بود که یک سالن و ۲۸۵ صندلی داشت.

جزئیات پروژه

سال ۱۳۹۹ در اختیار موسسه بهمن سبز قرار گرفت و پس از بازسازی با سه سالن و  ظرفیت ۳۳۰ صندلی در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و پایان فاز نخست طرح توسعه سینماها، آغاز به کار کرد.

نام پروژه سینما آزادی بیجار
تاریخ شروع پروژه 1399/7/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 330 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/5/9

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی