تاریخچه سینما آزادی سراب

سینما آزادی سراب در دهه 40  شمسی و در مساحتی بالغ بر 800 مترمربع با ظرفیت 400 صندلی ساخته شد. پس از انقلاب شکوهمند ایران حفظ و نگهداری آن برعهده بنیاد مستضعفان قرار گرفت تا در نهایت در سال 1395 به حوزه هنری واگذار شد.

جزئیات پروژه

پس از آن موسسه بهمن سبز وارد عمل شد تا در طرح بازسازی سالن‌های سینمایی این سالن را به یک پردیس سه سالنه تبدیل کند. در حال حاضر کار طراحی این پردیس در حال انجام است و در نهایت در فاز سوم طرح توسعه از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما آزادی سراب
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 500 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی