تاریخچه سینما آزادی کرمانشاه

جزئیات پروژه

این سینما در فاز نخست طرح توسعه سینماهای بهمن سبز بار دیگر مورد بازسازی قرار گرفت و به یک پردیس سه سالنه با ظرفیت 534 صندلی تجهیز و افتتاح شد.

نام پروژه سینما آزادی کرمانشاه
تاریخ شروع پروژه 1398/11/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 534 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/4/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی