پردیس سینمایی مهر همافران تنها سینمای مدرن شهر نوشهر محسوب می‌شود، که دارای چهار سالن به نام‌های دریا با 58 صندلی، سالن ساحل با 42، سالن صدف با 48 و سالن رنگین کمان ویژه کودکان و نوجوانان با 22 صندلی و در مجموع 170 صندلی است.

عکس:محمدرضا عبدلی