تاریخچه سینما اکسین اهواز

مجهزترین سینمای اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این سینما دارای یک سالن اصلی و دو بالکن با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر بود. پس از آن در سال‌های مختلف مورد بازسازی قرار گرفت و در سال ۱۳۶۹ به بنیاد مستضعفان تحویل داده شد.

جزئیات پروژه

درسال ۸۸ بار دیگر این سینما به اکسین تغییر نام یافت و آخرین بازسازی آن نیز در سال‌های ۹۸- ۹۹ توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری انجام شد که اکسین را تبدیل به یک پردیس پنج سالنه با ظرفیت 866صندلی کرد.

نام پروژه سینما اکسین اهواز
تاریخ شروع پروژه 1399/1/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 866صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی