تاریخچه سینما ایپک پالاس

موسسه بهمن سبز قرار است  در شهر تبریز پردیس سینمایی ایپک پالاس را با سه سالن سینمایی و 154 صندلی بسازد.

جزئیات پروژه

این مجموعه در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد و طراحی قرار دارد و در فاز سوم طرح توسعه از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما ایپک پالاس
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و154 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/12/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی