بازدید معاون سینمایی حوزه هنری از ظرفیت‌های سینمایی کرمانشاه