سینما بهار گز

درباره سینما

  • آدرس: اصفهان، بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

  • تاریخچه

پیش از این ساختمان دانشکده هنر بود و از سال 1393 در اختیار حوزه هنری قرار گرفت در همان زمان حوزه هنری وارد مرحله بازسازی این ساختمان شد و پس از هشت ماه در سال 1394 با یک سالن و گنجایش 297 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

اما در سال 1398 بواسطه حضور موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، بار دیگر این سالن سینمایی مورد بازسازی قرار گرفت و در نهایت تبدیل به یک پردیس سینمایی با سه سالن و ظرفیت‌ 381 نفر رسید.

دسترسی 75%
سرویس دهی 72%
کیفیت صدا 90%
کیفیت تصویر 85%
  • 09136005430

کیفیت

امکانات 80%
تمیزی 95%
کیفیت تصویر 80%
کیفیت سالن 85%
  • 031-32223108