تاریخچه سینما بهمن امل

سینما بهمن آمل در سال 1345-1344 تاسیس شد. این سینما که متعلق به حوزه هنری است، در سال 1379  تجهیز و نوسازی و به دو سالن مجزا با 448 صندلی تبدیل شد.

جزئیات پروژه

حال قرار است این سینما در فاز دوم طرح توسعه تبدیل به یک پردیس سینمایی پنج سالنه با 632 صندلی شود.

نام پروژه سینما بهمن امل
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 632صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی