تاریخچه سینما بهمن تهران

سینما بهمن با نام پیشین «کاپری» در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ با یک سالن افتتاح شد. این سینما پس از انقلاب اسلامی و در دهه هفتاد تبدیل به سینمای دو سالنه شد. سالن یک این سینما در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی و تجهیز قرار گرفت. این سینما با یک سالن و 1062 صندلی مورد استفاده بود.

جزئیات پروژه

 در سال ۱۳۹۸ و در فاز نخست، با بازسازی و تجهیز سالن ۲ و اضافه شدن دو سالن جدید، سینما بهمن به پردیس ۴ سالنه  با ظرفیت حدود 1034صندلی تبدیل شد.

نام پروژه سینما بهمن
1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 4 سالن و 1034 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی