تاریخچه سینمابهمن کاشان

این سینما در دهه ۵۰ با نام (بیتا) آغاز به کار کرد و بعد از انقلاب به «بهمن» تغییر نام داد و در اختیار دادگستری کاشان قرار گرفت. از اوایل دهه ۶۰ به حوزه هنری واگذار شد. این سینما در سال ۷۶ بازسازی و یک سالن با ظرفیت 654 صندلی به نام‌های بهمن، صبا و سپهر نام‌گذاری شد.

 

جزئیات پروژه

در سال ۸۶ مجدد بازسازی شد و به سالن‌های یک، دو و سه با همان ظرفیت تغییر نام یافت.

نام پروژه سینما بهمن کاشان
تاریخ شروع پروژه 1398/12/12
تعداد سالن و صندلی 3 سالن و 654 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی