تاریخچه سینما ترکمال

به زودی در استان آذربایجان غربی یک پردیس 7سالنه با ظرفیت364 صندلی افتتاح خواهد شد.

جزئیات پروژه

موسسه بهمن سبز در صدد است تا در فاز سوم طرح توسعه خود از پردیس سینمایی ترکمال رونمایی کند. این پردیس درحال حاضر در مرحله عقد قرارداد قرار گرفته است.

نام پروژه سینما ترکمال
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 7سالن و 364صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی