سپاهان اصفهان

پردیس سینمایی سپاهان، در سال ۱۳۹۹ بازسازی شد. این سینما در ابتدا دو سالن با 743 صندلی داشت.

جزئیات پروژه

این  سینما پس از بازسازی در فاز نخست طرح توسعه، تبدیل به یک  پردیس چهار سالنه مدرن و مجهز با ظرفیت‌های مختلف از جمله (سالن مهر ۴۲۴ نفر – سالن مایاک ۱۰۱ نفر – سالن ناژوان ۸۸ نفر و سالن پارس ۴۰ نفر) و مجموع 680 صندلی تبدیل شد.

نام پروژه سینما سپاهان اصفهان
تاریخ شروع پروژه 1399/3/12
تعداد سالن و صندلی 4سالن و 680صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی