تاریخچه سینما سپهر ساری

سینما سپهر سال 1342 تاسیس شد.
درسال ۱۳۷۶ حوزه هنری باخرید سه سینمای ساری مالک سینماها شد. این سینما با 1100صندلی و یک سالن درسال ۱۳۸۵ توسط موسسه بهمن سبز بازسازی شد و به عدد ۹۸۵ صندلی رسید.

 

جزئیات پروژه

سال ۱۳۹۸ در فاز دوم بازسازی‌ها، درطبقه فوقانی یک سالن دیگر  با ظرفیت ۶۲ صندلی افزوده شد تا در نهایت با دو سالن و 1170 صندلی در خدمت علاقمندان به سینما قرار گیرد.

نام پروژه سینما سپهر ساری
تاریخ شروع پروژه 1398/5/12
تعداد سالن و صندلی 2 سالن و 1170صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1398/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی