تاریخچه سینما سپیده تهران

با نام قدیم «سینما دیانا» که پس از انقلاب به سینما «سپیده» تغییرنام داد و حدود ۲۵ سال است که در اختیار حوزه هنری است. سالن یک سینما سپیده دارای ۶۰3 صندلی و مجهز به سیستم دالبی است. در سال ۸۳ ، سالن شماره ۲ سینما با ظرفیت ۸۴ نفر در طبقه دوم که قبلا سالن انتظار سینما بود، گشایش یافت.

جزئیات پروژه

این سینما در حال آماده سازی است تا در فاز دوم طرح توسعه سینماهای بهمن سبز تبدیل به یک پردیس 6 سالنه با ظرفیت 511 صندلی شود.

نام پروژه سینما سپیده تهران
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 6سالن و 511 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی