تاریخچه سینما سیتی سنتر قم

در فاز سوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری، موسسه بهمن سبز در صدد است تا سیتی سنتر قم را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

طبق طراحی انجام شده این سینما دارای 4 سالن و 350 صندلی خواهد بود.

نام پروژه سینما سیتی سنتر قم
تاریخ شروع پروژه 1400/2/12
تعداد سالن و صندلی 4سالن و 350 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی