سینما شقایق نوشهر

درباره سینما

آدرس: نوشهر، خیابان ادیسون – جنب سالن ورزش حسن رنگرز

تاریخچه:

این سینما بهمن  ۱۳۹۳ با مالکیت حوزه هنری، و ظرفیت یک سالن با 169 صندلی تاسیس شد. در سال ۱۴۰۰ به سینماهای تحت پوشش بهمن سبز اضافه شد.

دسترسی 75%
سرویس دهی 72%
کیفیت صدا 90%
کیفیت تصویر 85%
  • 09136005430

کیفیت

امکانات 80%
تمیزی 95%
کیفیت تصویر 80%
کیفیت سالن 85%
  • 031-32223108