تاریخچه سینما شهرداری یزد

این پردیس سینمایی در فاز سوم طرح توسعه رونمایی می‌شود.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی دارای 6 سالن و 871 صندلی خواهد بود که مراحل طراحی را پشت سر می‌گذارد.

نام پروژه سینما شهرداری یزد
تاریخ شروع پروژه 1400/0/0
تعداد سالن و صندلی 6 سالن و 871صندلی
تاریخ اتمام پروژه  0/0/0

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی