تاریخچه سینما عصرجدید گرگان

سینما عصر جدید ( سینما مولن روژ سابق ) نام سینمای  شهر گرگان است که در اوایل دهه ۴۰ ساخته شد و دارای دو سالن به همراه 490 صندلی بود.

جزئیات پروژه

بازسازی این سینما توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری صورت پذیرفت و هم اکنون این پردیس دارای ۵ سالن با 623 صندلی و همچنین سالن ویژه کودکان در خدمت همشهریان است.

نام پروژه سینما عصرجدید گرگان
تاریخ شروع پروژه 1398/9/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 623 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/4/9

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی