تاریخچه سینما قدس همدان

این سینما در سال 1385 نخستین بار بازسازی شد و سالن‌ها، نما و سالن انتظار مورد تغییر قرار گرفت. این سینما پیش از این دو سالن و 550 صندلی داشت.

جزعیات پروژه

پس از آن در سال 99 بار دیگر بازسازی سالن انجام و این بار سه سالن به سالن قبلی افزوده شد و مجموع صندلی‌ها نیز به عدد 540 رسید.

نام پروژه سینما قدس همدان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 4 سالن و 540 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی