تاریخچه سینما مهتاب اصفهان

این سینما در سال 1372به عنوان یک هنرسرا که متعلق به شهرداری بود راه اندازی شد. در نهایت در سال 1397 تحویل موسسه بهمن سبز داده شد و  یک سال بعد بازسازی آن آغاز شد.

این سینما با دو سالن 139 نفر و 27 نفر آغاز به کار کرد.

جزئیات پروژه

تا پایان سال 1400 نیز سالن شماره سه این سینما با ظرفیت 60 صندلی به این مجموعه افزوده خواهد شد. سینما مهتاب رهنان که به واسطه حمام تاریخی رهنان شهرت خوبی دارد تنها سینمای غرب استان اصفهان محسوب می‌شود.

نام پروژه سینما مهتاب اصفهان
تاریخ شروع پروژه 1398/7/12
تعداد سالن و صندلی 2سالن و 166صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی