سینما مهر شاهرود

درباره سینما

آدرس: سمنان، شاهرود، خیابان امام اول، خیابان ابن سینا، مجتمع پادرا

تاریخچه:

این سالن با ظرفیت 338 صندلی در فرودین 1400 افتتاح شد. سالن مهر شاهرود متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است که در اختیار موسسه بهمن سبز قرار گرفته است.

دسترسی 75%
سرویس دهی 72%
کیفیت صدا 90%
کیفیت تصویر 85%
  • 09136005430

کیفیت

امکانات 80%
تمیزی 95%
کیفیت تصویر 80%
کیفیت سالن 85%
  • 031-32223108