تاریخچه سینما مهر شاهرود

این سالن با ظرفیت 350صندلی در فرودین ۱۴۰۰ افتتاح شد. سالن مهر شاهرود متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است که در اختیار موسسه بهمن سبز قرار گرفته است.

جزئیات پروژه

این سینما در ابتدا با ظرفیت 340 صندلی فعالیت داشت و حالا تبدیل به یک سالن با 350 صندلی شده است که در فاز نخست طرح توسعه افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده است.

نام پروژه سینما مهر شاهرود
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 1سالن و 350صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1399/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی