تاریخچه سینما مهر مراغه

موسسه بهمن سبز در شهر مراغه در صدد است تا در پایان فاز سوم طرح توسعه پردیس سینمایی مهر مراغه را با 7 سالن سینمایی افتتاح کند.

جزئیات پروژه

این پروژه درحال حاضر در مرحله اتمام قرارداد و طراحی قرار دارد.

نام پروژه سینمامهر مراغه
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 7 سالن و 500 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی