تاریخچه سینما مهر کوهسنگی

در فاز نخست طرح توسعه سینماها، موسسه بهمن سبز در صدد برآمد تا در منطقه کوهسنگی مشهد نیز اقدام به ساخت سالن سینما بکند.

جزئیات پروژه

در همین زمینه، پردیس مهر کوهسنگی با 10 سالن سینمایی و 1177 صندلی طراحی شد که تا پایان سال 1400 از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما مهرکوهسنگی
تاریخ شروع پروژه 1399/7/12
تعداد سالن و صندلی 10سالن و 1177 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی