تاریخچه سینما مهر یزد

سینما مهر یزد با مشارکت شهرداری در حال ساخت است.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است در فاز سوم طرح توسعه با پنج سالن و 350 صندلی آغاز به کار کند.

نام پروژه سینما مهر یزد
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 5 سالن و 350صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی