تاریخچه سینما نور کرمان

موسسه بهمن سبز در فاز دوم طرح توسعه خود در صدد است تا پردیس سینمایی نور کرمان را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است با 5 سالن و 709صندلی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

نام پروژه سینما نور کرمان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 5سالن و 709 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی