تاریخچه سینما مهر وحدت گنبد

این سینما در سال ۱۳۴۲ با یک سالن و ۴۹۵ صندلی آغاز به کار کرد، اما در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی برای مدتی تعطیل شد. این سینما در دهه ۸۰ با نام هجرت در اختیار حوزه هنری قرار گرفت.

جزییات پروژه

در حال حاضر توسط موسسه بهمن سبز در حال بازسازی است تا به زودی به عنوان پردیس سینمایی با شش سالن و ظرفیت 527 صندلی بار دیگر در خدمت علاقمندان به سینما قرار گیرد.

نام پروژه سینما مهر گنبد
تاریخ شروع پروژه 1399/3/12
تعداد سالن و صندلی 6سالن و 527صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/04/22

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی