تاریخچه سینما هجرت گنبد

این سینما در سال ۱۳۴۲ با یک سالن و ۴۹۵ صندلی آغاز به کار کرد، اما در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی برای مدتی تعطیل شد. این سینما در دهه ۸۰ در اختیار حوزه هنری قرار گرفت.

جزعیات پروژه

در حال حاضر توسط موسسه بهمن سبز در حال بازسازی است تا به زودی به عنوان پردیس سینمایی با شش سالن و ظرفیت 575 صندلی بار دیگر در خدمت علاقمندان به سینما قرار گیرد.

نام پروژه سینما هجرت گنبد
تاریخ شروع پروژه 1399/3/12
تعداد سالن و صندلی 6سالن و 575 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/11/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی