تاریخچه سینما همافران نوشهر

موسسه بهمن سبز در راستای طرح توسعه سینماهای حوزه هنری این بار در شهر نوشهر در صدد است تا دست به ساخت یک پردیس سینمایی بزند.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است در فاز سوم طرح توسعه با چهار سالن و 163 صندلی افتتاح و آغاز به کار کند.

نام پروژه سینما همافران نوشهر
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 10سالن و 500 صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1400/12/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی