تاریخچه سینما پیروزی کرمانشاه

موسسه بهمن سبز در فاز سوم طرح توسعه خود در صدد است تا پردیس سینمایی پیروزی کرمانشاه را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است با 8 سالن و 567 صندلی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

نام پروژه سینما پیروزی کرمانشاه
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 567صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی