تاریخچه سینما کیهان آبادان

این سینما با دو سالن و ظرفیت 520 صندلی فعالیت داشت.

جزئیات پروژه

قرار است در فاز دوم طرح توسعه این سینما بازسازی شده و به سه سالن و570 صندلی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

نام پروژه سینما کیهان آبادان
تاریخ شروع پروژه 1398/2/12
تعداد سالن و صندلی 3سالن و 570صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/7/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی