دهمین روز جشنواره فیلم فجر همراه شد با نمایش دو فیلم «شهرک» و «2888»

عکس: الهام احمدی