تاریخچه سینما 29 بهمن تبریز

در سال 1346 این سالن با 600 صندلی افتتاح شد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مدیریت آن برعهده بنیاد مستضعفان گذاشته شد؛ در مرحله اول بازسازی یک سالن به این مجموعه افزوده شد و ظرفیت صندلی‌ها به 1120 رسید، تا سال 1395 که به حوزه هنری واگذار شد.

جزئیات پروژه

در سال 1399 موسسه بهمن سبز حوزه هنری تصمیم به بازسازی این سینما گرفت تا آن را تبدیل به یک پردیس 7 سالنه با ظرفیت 1038 صندلی نماید. این پردیس در فاز نخست طرح توسعه قرار است تا پایان سال 1400 آماده بهره برداری شود.

نام پروژه سینما 29 بهمن تبریز
تاریخ شروع پروژه 1399/1/12
تعداد سالن و صندلی 7سالن و 1038صندلی
تاریخ اتمام پروژه  1401/3/12

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی