رییس حوزه هنری استان ایلام: تحقق توسعه متوازن در گروی‌ گسترش فضاهای فرهنگی و‌سینمایی است/برج هنر استان ایلام در انتظار اعتبار است

رئیس حوزه هنری استان ایلام معتقد است گسترش زیرساخت‌های فرهنگی‌وهنری به ویژه سینما از جم...

ادامه مطلب